کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مقررات بين المللي مسابقات اسكريم : شمشيربازي+‏فدراسيون اسكريم

کتاب ‏مقررات بين المللي مسابقات اسكريم : شمشيربازينویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون اسكريم ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ر،۱۵۶ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون اسكريم ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مقررات بين المللي مسابقات اسكريم : شمشيربازي

‏رديف : ‏۲۶۹۶

کتاب ‏مقررات بين المللي واترپلو :۱۹۹۸-۱۹۹۶ ‏- انتشارات ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۴ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه خسرو اميني

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مقررات بين المللي واترپلو :۱۹۹۸-۱۹۹۶

‏رديف : ‏۲۶۹۷

کتاب ‏مقررات بين المللي واليبال ‏ترجمه و تاليف ابراهيم نعمتي انتشارات ‏فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۷۸ص :. جدول ،مصور

ناشر : ‏فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف ابراهيم نعمتي

عنوان : ‏مقررات بين المللي واليبال

‏رديف : ‏۲۶۹۸

کتاب ‏مقررات تيراندازي اسكيت : تيراندازي به كبوتر سفالي در حال پرواز از زواياي مختلف ‏- انتشارات ‏فدراسيون تيرانداري كشور ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۳۰ ص :. مصور،نقشه

ناشر : ‏فدراسيون تيرانداري كشور

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مقررات تيراندازي اسكيت : تيراندازي به كبوتر سفالي در حال پرواز از زواياي مختلف

‏رديف : ‏۲۶۹۹

کتاب ‏مقررات خاص كشتي پهلواني كشور ‏- انتشارات ‏انجمن ملي تربيت بدني پيش آهنگي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶ ص.

ناشر : ‏انجمن ملي تربيت بدني پيش آهنگي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مقررات خاص كشتي پهلواني كشور

‏رديف : ‏۲۷۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz