کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏مواد غذايي نيروزا و عملكرد ورزشي از ‏نوشته رونالد جي . مون+‏كميته ملي المپ

کتاب ‏مواد غذايي نيروزا و عملكرد ورزشينویسنده ‏نوشته رونالد جي . مون در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۴ ص :. جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه شهرام فرج زاده موالو

نام پديد آورنده : ‏نوشته رونالد جي . مون

عنوان : ‏مواد غذايي نيروزا و عملكرد ورزشي

‏رديف : ‏۲۷۱۶

کتاب ‏مواد غيركتابي در كتابخانه ها ‏ريچارد فوترگيل ،يان بوچارت انتشارات ‏بنياد پژوهشهاي اسلامي ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۴۳۱ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏بنياد پژوهشهاي اسلامي

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه كاظم خادميان

نام پديد آورنده : ‏ريچارد فوترگيل ،يان بوچارت

عنوان : ‏مواد غيركتابي در كتابخانه ها

‏رديف : ‏۲۷۱۷

کتاب ‏مواد مخدر ‏- انتشارات ‏براي فردا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏براي فردا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مواد مخدر

‏رديف : ‏۲۷۱۸

کتاب ‏موازين فني ورزشگاههاي كشور ‏معاونت امور فني ،دفتر تحقيقات و معيارهاي فني انتشارات ‏سازمان برنامه و بودجه ،مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴ ج :. مصور،عكس

ناشر : ‏سازمان برنامه و بودجه ،مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏معاونت امور فني ،دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

عنوان : ‏موازين فني ورزشگاههاي كشور

‏رديف : ‏۲۷۱۹

کتاب ‏موازين فني ورزشگاههاي كشور ‏معاونت امور فني ، دفتر تحقيقات و معيارهاي فني انتشارات ‏سازمان برنامه و بودجه ، مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴ ج :. مصور، عكس

ناشر : ‏سازمان برنامه و بودجه ، مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏معاونت امور فني ، دفتر تحقيقات و معيارهاي فني

عنوان : ‏موازين فني ورزشگاههاي كشور

‏رديف : ‏۲۷۲۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz