کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏نتايج طرح آمارگيري خدمات فرهنگي ،هنري و ورزشي كشور سال ۱۳۷۲ از ‏مركز آمار

کتاب ‏نتايج طرح آمارگيري خدمات فرهنگي ،هنري و ورزشي كشور سال ۱۳۷۲نویسنده ‏مركز آمار ايران در انتشارات ‏مركز آمار ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲ ص :. جدول

ناشر : ‏مركز آمار ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مركز آمار ايران

عنوان : ‏نتايج طرح آمارگيري خدمات فرهنگي ،هنري و ورزشي كشور سال ۱۳۷۲

‏رديف : ‏۲۷۴۶

کتاب ‏نت بال ‏- انتشارات ‏دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ‏[يزد]

صفحه شمار : ‏۴۹ص.

ناشر : ‏دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي

محل نشر : ‏[يزد]

مترجم : ‏ترجمه و تنظيم احمد آزاد مرد

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نت بال

‏رديف : ‏۲۷۴۷

کتاب ‏نجات غريق ‏نگارش داود نصيري انتشارات ‏انجمن ملي تربيت بدني و پيشاهنگي ايران ،دايره انتشارات و تبليغات ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۷ ص :. مصور

ناشر : ‏انجمن ملي تربيت بدني و پيشاهنگي ايران ،دايره انتشارات و تبليغات

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نگارش داود نصيري

عنوان : ‏نجات غريق

‏رديف : ‏۲۷۴۸

کتاب ‏نجات غريق: حاوي آخرين اطلاعات مربوط به نجات غريق،ضروري براي كليه ناجيان غريق درجه ،۲،۱مفيد و قابل استفاده براي افراديكه در منزل داراي استخر شناهستند و يا در محيط هاي آبي زندگي ميكنند ‏- انتشارات ‏فدراسيون نجات غريق جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏هيجده ،،۲۴۲ص:. مصور،جدول

ناشر : ‏فدراسيون نجات غريق جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏فريدون تندنويس

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نجات غريق: حاوي آخرين اطلاعات مربوط به نجات غريق،ضروري براي كليه ناجيان غريق درجه ،۲،۱مفيد و قابل استفاده براي افراديكه در منزل داراي استخر شناهستند و يا در محيط هاي آبي زندگي ميكنند

‏رديف : ‏۲۷۴۹

کتاب ‏نحوه باليدگي و فعاليت بدني ‏مثلف رابرت م . مالينا،كلود بوچارد انتشارات ‏اميد دانش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲۸ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏اميد دانش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ام ،لطفعلي حسين آبادي ،سهرابي به سفارش پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

نام پديد آورنده : ‏مثلف رابرت م . مالينا،كلود بوچارد

عنوان : ‏نحوه باليدگي و فعاليت بدني

‏رديف : ‏۲۷۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz