کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏نظام ملي اطلاع رساني: تشكيلات ،برنامه ريزي و توسعه از ‏گزيده مقال

کتاب ‏نظام ملي اطلاع رساني: تشكيلات ،برنامه ريزي و توسعهنویسنده ‏گزيده مقالات ترجمه شده در مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي در انتشارات ‏مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏خ،۴۶۱ ص:.

ناشر : ‏مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گزيده مقالات ترجمه شده در مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي

عنوان : ‏نظام ملي اطلاع رساني: تشكيلات ،برنامه ريزي و توسعه

‏رديف : ‏۲۷۶۱

کتاب ‏نظريه ارتباط زباني و مرثيه هاي سعدي ‏مهشيد مشيري انتشارات ‏آگاهان ايده ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۸ ص

ناشر : ‏آگاهان ايده

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مهشيد مشيري

عنوان : ‏نظريه ارتباط زباني و مرثيه هاي سعدي

‏رديف : ‏۲۷۶۲

کتاب ‏نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر ‏تاليف جورج ريتزر انتشارات ‏علمي ‏تهران

صفحه شمار : ‏نه ،۶۹۴ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏علمي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محسن ثلاثي

نام پديد آورنده : ‏تاليف جورج ريتزر

عنوان : ‏نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر

‏رديف : ‏۲۷۶۳

کتاب ‏نظريه مشترك مربيان ورزشي ‏اثر داو پيرسون انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏،۳۶ 27ص :. ج :. مصور،نمودار

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏با نظارت آمنه رضوي : ترجمه حكيمه حسن زاد

نام پديد آورنده : ‏اثر داو پيرسون

عنوان : ‏نظريه مشترك مربيان ورزشي

‏رديف : ‏۲۷۶۴

کتاب ‏نظريه و كاربرد فيزيولوژي ورزشي ‏تاليف اسكات ك.پاورز،ادوارد- ت . هاولي انتشارات ‏دانشگاه اروميه ‏اروميه

صفحه شمار : ‏ه،۴۴۱ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه اروميه

محل نشر : ‏اروميه

مترجم : ‏بختيار ترتيبيان

نام پديد آورنده : ‏تاليف اسكات ك.پاورز،ادوارد- ت . هاولي

عنوان : ‏نظريه و كاربرد فيزيولوژي ورزشي

‏رديف : ‏۲۷۶۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz