کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏نقش عوامل بيولوژيك در فرسايش كاغذ از ‏فوستا گالو+‏آستان قدس

کتاب ‏نقش عوامل بيولوژيك در فرسايش كاغذنویسنده ‏فوستا گالو در انتشارات ‏آستان قدس رضوي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۲ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏آستان قدس رضوي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي عابدي استاد

نام پديد آورنده : ‏فوستا گالو

عنوان : ‏نقش عوامل بيولوژيك در فرسايش كاغذ

‏رديف : ‏۲۷۷۱

کتاب ‏نقش فعاليتهاي جسماني در پيشگيري و درمان بيماريها :رساله اي از سازمان بهداشت جهاني ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۴۹ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فيروز مددي ،نسرين نيرومند،سيما نيرومند

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نقش فعاليتهاي جسماني در پيشگيري و درمان بيماريها :رساله اي از سازمان بهداشت جهاني

‏رديف : ‏۲۷۷۲

کتاب ‏نقش مربي در تربيت ورزشكاران ‏مولف هوشنگ سليمي انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۳۱ ]ص

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف هوشنگ سليمي

عنوان : ‏نقش مربي در تربيت ورزشكاران

‏رديف : ‏۲۷۷۳

کتاب ‏نقش ورزش در كارايي قلب ‏لنور ار زومان انتشارات ‏آستان قدس رضوي ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۶۴ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏آستان قدس رضوي

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه امير سبكتكين ،حجت الله نيكبخت

نام پديد آورنده : ‏لنور ار زومان

عنوان : ‏نقش ورزش در كارايي قلب

‏رديف : ‏۲۷۷۴

کتاب ‏نقشه و گردشگري تهران ۱۳۸۳-۱۳۸۲ ‏- انتشارات ‏طرح و نقشه ،كتاب اول ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۲ ص :. مصور،نقشه ،عكس

ناشر : ‏طرح و نقشه ،كتاب اول

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نقشه و گردشگري تهران ۱۳۸۳-۱۳۸۲

‏رديف : ‏۲۷۷۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz