کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏نمايه مقاله هاي كتابداري و اطلاع رساني از ‏سيمين نيازي+‏كتابدار

کتاب ‏نمايه مقاله هاي كتابداري و اطلاع رسانينویسنده ‏سيمين نيازي در انتشارات ‏كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۱ ص.

ناشر : ‏كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏سيمين نيازي

عنوان : ‏نمايه مقاله هاي كتابداري و اطلاع رساني

‏رديف : ‏۲۸۰۱

کتاب ‏نمايه همايش ها و جشنواره هاي فرهنگي كشور در سال ۱۳۸۲ ‏- انتشارات ‏روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۲ ص.

ناشر : ‏روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نمايه همايش ها و جشنواره هاي فرهنگي كشور در سال ۱۳۸۲

‏رديف : ‏۲۸۰۲

کتاب ‏ن و القلم ‏كرمعلي شيرازي انتشارات ‏انتشارات بين المللي المهدي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰ ص.

ناشر : ‏انتشارات بين المللي المهدي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏كرمعلي شيرازي

عنوان : ‏ن و القلم

‏رديف : ‏۲۸۰۳

کتاب ‏نورمهاي استاندارد تستهاي آمادگي جسماني مخصوص دانش آموزان تهران : ويژه مدارس فاقد فضاي ورزشي ‏تحقيق و تاليف مجيد كاشف انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،كارشناسي تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۳ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،كارشناسي تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تحقيق و تاليف مجيد كاشف

عنوان : ‏نورمهاي استاندارد تستهاي آمادگي جسماني مخصوص دانش آموزان تهران : ويژه مدارس فاقد فضاي ورزشي

‏رديف : ‏۲۸۰۴

کتاب ‏نورمهاي استاندارد تستهاي آمادگي عمومي جسماني مخصوص دانش آموزان تهران : ويژه مدارس داراي فضاي متناسب ورزشي ‏تاليف مجيد كاشف انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،كارشناسي تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۳ ص :. جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،كارشناسي تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مجيد كاشف

عنوان : ‏نورمهاي استاندارد تستهاي آمادگي عمومي جسماني مخصوص دانش آموزان تهران : ويژه مدارس داراي فضاي متناسب ورزشي

‏رديف : ‏۲۸۰۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz