کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏نگاهي به تاريخ تخبيت بدني جهان از ‏تاليف جواد كريمي+‏نشر دانشگاهي

کتاب ‏نگاهي به تاريخ تخبيت بدني جهاننویسنده ‏تاليف جواد كريمي در انتشارات ‏نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۵۱ ]ص.

ناشر : ‏نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف جواد كريمي

عنوان : ‏نگاهي به تاريخ تخبيت بدني جهان

‏رديف : ‏۲۷۸۶

کتاب ‏نگاهي به فراسوي آب ،آيينه با نگاه فيروزه گل محمدي ‏- انتشارات ‏موسسه فرهنگي پژوهشي ،چاپ و نشر نظر ‏تهران

صفحه شمار : ‏بدون شماره گذاري مصور،نمونه

ناشر : ‏موسسه فرهنگي پژوهشي ،چاپ و نشر نظر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏عكاس ميريحيي موسوي : ترجمه شهريار سعادت

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نگاهي به فراسوي آب ،آيينه با نگاه فيروزه گل محمدي

‏رديف : ‏۲۷۸۷

کتاب ‏نگاهي به فراسوي آب ، آيينه با نگاه فيروزه گل محمدي ‏- انتشارات ‏موسسه فرهنگي پژوهشي ، چاپ و نشر نظر ‏تهران

صفحه شمار : ‏بدون شماره گذاري مصور، نمونه

ناشر : ‏موسسه فرهنگي پژوهشي ، چاپ و نشر نظر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏عكاس ميريحيي موسوي : ترجمه شهريار سعادت

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏نگاهي به فراسوي آب ، آيينه با نگاه فيروزه گل محمدي

‏رديف : ‏۲۷۸۸

کتاب ‏نگاهي نو به كشورهاي جهان ‏طرح ،تهيه ،كارتوگرافي و چاپ از گيتاشناسي انتشارات ‏گيتاشناسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۸ص :. نقشه

ناشر : ‏گيتاشناسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏طرح ،تهيه ،كارتوگرافي و چاپ از گيتاشناسي

عنوان : ‏نگاهي نو به كشورهاي جهان

‏رديف : ‏۲۷۸۹

کتاب ‏نگرشي بر مبناي تربيت بدني در اسلام ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني انتشارات ‏جهاد دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۴۸ ]ص.

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

عنوان : ‏نگرشي بر مبناي تربيت بدني در اسلام

‏رديف : ‏۲۷۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz