کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏هفت گنبد از ‏اثر پيمان نويدي+‏گويا

کتاب ‏هفت گنبدنویسنده ‏اثر پيمان نويدي در انتشارات ‏گويا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰ ص :. مصور

ناشر : ‏گويا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏اثر پيمان نويدي

عنوان : ‏هفت گنبد

‏رديف : ‏۲۹۴۶

کتاب ‏هفتمين دوره بازيهاي آسيايي ‏- انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۵ ص

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏هفتمين دوره بازيهاي آسيايي

‏رديف : ‏۲۹۴۷

کتاب ‏همايش اوقات فراغت و تفريحات سالم جوانان با تاكيد بر ورزش و تربيت بدني خلاصه مقالات ۱۹ – ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۰ ‏مجري طرح دانشكده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۲ ص

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران : پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مجري طرح دانشكده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران

عنوان : ‏همايش اوقات فراغت و تفريحات سالم جوانان با تاكيد بر ورزش و تربيت بدني خلاصه مقالات ۱۹ – ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۰

‏رديف : ‏۲۹۴۸

کتاب ‏همايش بررسي وضعيت مجلات علمي كشور ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۷۹ مشهد مقدس ‏- انتشارات ‏دانشگاه فردوسي مشهد ،مدرسه چاپ و انتشارات ‏مشهد

صفحه شمار : ‏ط،۱۸۰ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه فردوسي مشهد ،مدرسه چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏همايش بررسي وضعيت مجلات علمي كشور ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۷۹ مشهد مقدس

‏رديف : ‏۲۹۴۹

کتاب ‏همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي سومين : ۱۳۸۰ :تهران ‏- انتشارات ‏وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۷۳ 145ص.

ناشر : ‏وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي سومين : ۱۳۸۰ :تهران

‏رديف : ‏۲۹۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz