کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏هنرهاي ايران از ‏زير نظر ر .دبليو فريه+‏فرزان روز

کتاب ‏هنرهاي ايراننویسنده ‏زير نظر ر .دبليو فريه در انتشارات ‏فرزان روز ‏تهران

صفحه شمار : ‏نه ،۳۴۲ ص :. مصور،نقشه ،عكس رنگي

ناشر : ‏فرزان روز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه پرويز مرزبان

نام پديد آورنده : ‏زير نظر ر .دبليو فريه

عنوان : ‏هنرهاي ايران

‏رديف : ‏۲۹۶۶

کتاب ‏هورمون شناسي در يك نگاه ‏نوشته بن كرين اشتاين انتشارات ‏اميد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۱ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏اميد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه پانته آ ايزدي : زير نظر ناصر ملكنيا،پروين پاسالار

نام پديد آورنده : ‏نوشته بن كرين اشتاين

عنوان : ‏هورمون شناسي در يك نگاه

‏رديف : ‏۲۹۶۷

کتاب ‏هورمونها و فعاليتهاي بدني ‏جان . ار،ساتن ،هنريك گالبو انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏-

صفحه شمار : ‏[۱۰۰ ]ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏برگردان عباسعلي گاييني

نام پديد آورنده : ‏جان . ار،ساتن ،هنريك گالبو

عنوان : ‏هورمونها و فعاليتهاي بدني

‏رديف : ‏۲۹۶۸

کتاب ‏هوشياري با يوگا ‏تاليف لين مارشال انتشارات ‏ميترا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۶ ص :. مصور

ناشر : ‏ميترا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏برگردان فاطمه علاقبند

نام پديد آورنده : ‏تاليف لين مارشال

عنوان : ‏هوشياري با يوگا

‏رديف : ‏۲۹۶۹

کتاب ‏ياد ايام : مجموعه آوازها،ترانه ها،تصنيفها و سرودهاي ايران ما ‏- انتشارات ‏افراسياب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۲۰ ص.

ناشر : ‏افراسياب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ياد ايام : مجموعه آوازها،ترانه ها،تصنيفها و سرودهاي ايران ما

‏رديف : ‏۲۹۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz