کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏واژه نامه تربيت بدني : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي از

کتاب ‏واژه نامه تربيت بدني : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسينویسنده ‏گروه تربيت بدني مركز نشر دانشگاهي در انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۵ ص

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏گروه تربيت بدني مركز نشر دانشگاهي

عنوان : ‏واژه نامه تربيت بدني : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۲۸۳۶

کتاب ‏واژه نامه حقوق اسلامي ،فارسي – انگليسي با دگرگوني كلي و افزايش ۶۰۰[ ششصد ]واژه تازه ‏- انتشارات ‏ميزان ‏-

صفحه شمار : ‏۲۱۲ ص

ناشر : ‏ميزان

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏واژه نامه حقوق اسلامي ،فارسي – انگليسي با دگرگوني كلي و افزايش ۶۰۰[ ششصد ]واژه تازه

‏رديف : ‏۲۸۳۷

کتاب ‏واژه نامه حقوق جزا :ترجمه واژگانUnderstanding Law ‏تاليفC.M.V. Clarkson انتشارات ‏ميزان ‏-

صفحه شمار : ‏۹۶ ص

ناشر : ‏ميزان

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏[ترجمه ] حسين ميرمحمد صادقي

نام پديد آورنده : ‏تاليفC.M.V. Clarkson

عنوان : ‏واژه نامه حقوق جزا :ترجمه واژگانUnderstanding Law

‏رديف : ‏۲۸۳۸

کتاب ‏واژه نامه روانشناسي كودك :مخصوص دانشجويان و متخصصين روانشناسي و مربيان آموزشي و ويرژه : فارسي به انگليسي – انگليسي به فارسي ‏تاليف عليرضا ماهوتي انتشارات ‏احسن ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۹۰ ]70[ ]ص.

ناشر : ‏احسن

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عليرضا ماهوتي

عنوان : ‏واژه نامه روانشناسي كودك :مخصوص دانشجويان و متخصصين روانشناسي و مربيان آموزشي و ويرژه : فارسي به انگليسي – انگليسي به فارسي

‏رديف : ‏۲۸۳۹

کتاب ‏واژه نامه روانشناسي و زمينه هاي وابسته : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي ‏تاليف :محمدنقي براهني[ … و ديگران] انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران

صفحه شمار : ‏پانزده ،،۲۰۱ 185ص

ناشر : ‏فرهنگ معاصر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف :محمدنقي براهني[ … و ديگران]

عنوان : ‏واژه نامه روانشناسي و زمينه هاي وابسته : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۲۸۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz