کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏واژه نامه روزنامه نگاري از ‏محمدرضا،محمدي فر+‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،

کتاب ‏واژه نامه روزنامه نگارينویسنده ‏محمدرضا،محمدي فر در انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۲]،۲۱۰ ص

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدرضا،محمدي فر

عنوان : ‏واژه نامه روزنامه نگاري

‏رديف : ‏۲۸۴۱

کتاب ‏واژه نامه رياضي و آمار :انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي ‏- انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏چهارده ،،۱۱۲ 230ص

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏واژه نامه رياضي و آمار :انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۲۸۴۲

کتاب ‏واژه نامه شيمي : فارسي – انگليسي ،انگليسي – فارسي ‏- انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏واژه نامه شيمي : فارسي – انگليسي ،انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۸۴۳

کتاب ‏واژه نامه علوم تربيتي و زمينه هاي وابسته ‏تاليف محرم آقازاده انتشارات ‏پيام انديشه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۷ص

ناشر : ‏پيام انديشه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محرم آقازاده

عنوان : ‏واژه نامه علوم تربيتي و زمينه هاي وابسته

‏رديف : ‏۲۸۴۴

کتاب ‏واژه نامه علوم كتابداري و اطلاع رساني ‏فاطمه اسدي گرگاني انتشارات ‏نشر كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج ،۱۲۰ ص.

ناشر : ‏نشر كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏فاطمه اسدي گرگاني

عنوان : ‏واژه نامه علوم كتابداري و اطلاع رساني

‏رديف : ‏۲۸۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz