کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏واژه هاي ورزشي+‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،گروه واژه گزيني

کتاب ‏واژه هاي ورزشينویسنده ‏- در انتشارات ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،گروه واژه گزيني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵ ص.

ناشر : ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،گروه واژه گزيني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏واژه هاي ورزشي

‏رديف : ‏۲۸۶۶

کتاب ‏واژه هاي هنرهاي تجسمي : پيشنهاد و تاييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران ،شاخه هنرهاي تجسمي گروه هنر ‏- انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏واژه هاي هنرهاي تجسمي : پيشنهاد و تاييد فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران ،شاخه هنرهاي تجسمي گروه هنر

‏رديف : ‏۲۸۶۷

کتاب ‏واقعياتي درباره كره ‏ترجمه محمود دريابار انتشارات ‏سرويس اطلاعاتي ماورا بحار كره ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۸۵ ص :. مصور،عكس رنگي

ناشر : ‏سرويس اطلاعاتي ماورا بحار كره

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه محمود دريابار

عنوان : ‏واقعياتي درباره كره

‏رديف : ‏۲۸۶۸

کتاب ‏واقعياتي درباره كره ‏ترجمه محمود دريابار انتشارات ‏سرويس اطلاعاتي ماورا بحار كره ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۸۵ ص :. مصور، عكس رنگي

ناشر : ‏سرويس اطلاعاتي ماورا بحار كره

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه محمود دريابار

عنوان : ‏واقعياتي درباره كره

‏رديف : ‏۲۸۶۹

کتاب ‏واليبال ۱ ‏مولف حسين توسلي انتشارات ‏شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۸ ص :. مصور

ناشر : ‏شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف حسين توسلي

عنوان : ‏واليبال ۱

‏رديف : ‏۲۸۷۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz