کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏واژه پزشكي پيشنهاد و تتييد گروه پزشكي+‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي

کتاب ‏واژه پزشكي پيشنهاد و تتييد گروه پزشكينویسنده ‏- در انتشارات ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج.

ناشر : ‏فرهنگستان زبان و ادب فارسي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏واژه پزشكي پيشنهاد و تتييد گروه پزشكي

‏رديف : ‏۲۸۳۱

کتاب ‏واژه نامه براي رشته هاي مديريت ،اقتصاد،بانكداري ،حسابداري ،مالي و هتلداري فارسي – انگليسي و انگليسي – فارسي ‏عليرضا حبيبي انتشارات ‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر ‏[قايم شهر]

صفحه شمار : ‏۱۳۳،۱۴۰ ص

ناشر : ‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر

محل نشر : ‏[قايم شهر]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عليرضا حبيبي

عنوان : ‏واژه نامه براي رشته هاي مديريت ،اقتصاد،بانكداري ،حسابداري ،مالي و هتلداري فارسي – انگليسي و انگليسي – فارسي

‏رديف : ‏۲۸۳۲

کتاب ‏واژه نامه بزرگ كمانگير آلماني – فارسي : بيش ازشصت هزار واژه ‏سميرا آريان پور انتشارات ‏كمانگير ‏تهران

صفحه شمار : ‏s،۱۲۴۴ ص

ناشر : ‏كمانگير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏سميرا آريان پور

عنوان : ‏واژه نامه بزرگ كمانگير آلماني – فارسي : بيش ازشصت هزار واژه

‏رديف : ‏۲۸۳۳

کتاب ‏واژه نامه بهداشت : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي ‏- انتشارات ‏مركز نشر دانشگاهي ‏-

صفحه شمار : ‏۱۲۵ ص

ناشر : ‏مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏واژه نامه بهداشت : انگليسي – فارسي ،فارسي – انگليسي

‏رديف : ‏۲۸۳۴

کتاب ‏واژه نامه پزشكي :Medical dictionary = انگليسي به فارسي ‏ترجمه و تاليف و گردآوري محمد هوشمند ويژه انتشارات ‏باستان ‏تهران

صفحه شمار : ‏[،۶ ]1168ص :. نمونه بخش رنگي

ناشر : ‏باستان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف و گردآوري محمد هوشمند ويژه

عنوان : ‏واژه نامه پزشكي :Medical dictionary = انگليسي به فارسي

‏رديف : ‏۲۸۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz