کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ورزش ،آمادگي وتندرستي بيانيه مشترك از ‏نويسندگان كلودبوچارد[ …و

کتاب ‏ورزش ،آمادگي وتندرستي بيانيه مشترك نویسنده ‏نويسندگان كلودبوچارد[ …وديگران] در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏ح ،۸۴ ص.

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گاييني

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان كلودبوچارد[ …وديگران]

عنوان : ‏ورزش ،آمادگي وتندرستي بيانيه مشترك

‏رديف : ‏۲۸۷۶

کتاب ‏ورزش آموز دانش نو :اسكي ‏نوشته جان جروم انتشارات ‏شركت چاپ و نشر دانش نو ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۴ ص :. مصور

ناشر : ‏شركت چاپ و نشر دانش نو

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته جان جروم

عنوان : ‏ورزش آموز دانش نو :اسكي

‏رديف : ‏۲۸۷۷

کتاب ‏ورزش آموز دانش نو :تنيس روي ميز ‏ديك مايلز انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏۹۵ ص :. مصور

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ديك مايلز

عنوان : ‏ورزش آموز دانش نو :تنيس روي ميز

‏رديف : ‏۲۸۷۸

کتاب ‏ورزش آموز دانش نو :دووميداني – دوها ‏نوشته جيمزاو .دان اوي انتشارات ‏شركت چاپ و نشر دانش نو ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۳ ص :. مصور

ناشر : ‏شركت چاپ و نشر دانش نو

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته جيمزاو .دان اوي

عنوان : ‏ورزش آموز دانش نو :دووميداني – دوها

‏رديف : ‏۲۸۷۹

کتاب ‏ورزش آموز دانش نو :واليبال ‏نوشته باني روبي سون انتشارات ‏شركت چاپ و نشر دانش نو ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۳ص

ناشر : ‏شركت چاپ و نشر دانش نو

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته باني روبي سون

عنوان : ‏ورزش آموز دانش نو :واليبال

‏رديف : ‏۲۸۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz