کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ورزش ويژه جانبازان و معلولان از ‏ترجمه و تاليف فاطمه حاج ميرفت

کتاب ‏ورزش ويژه جانبازان و معلولاننویسنده ‏ترجمه و تاليف فاطمه حاج ميرفتاح در انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۹۸ ]ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف فاطمه حاج ميرفتاح

عنوان : ‏ورزش ويژه جانبازان و معلولان

‏رديف : ‏۲۹۲۱

کتاب ‏ورزش ويژه جانبازان و معلولان ‏ترجمه و تاليف فاطمه حاج ميرفتاح انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۹۸ ]ص :. مصور، عكس

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف فاطمه حاج ميرفتاح

عنوان : ‏ورزش ويژه جانبازان و معلولان

‏رديف : ‏۲۹۲۲

کتاب ‏ورزش هاي اصلاحي ‏ترجمه و تدوين زهرا حسيني انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ،اداره كل تربيت بدني استان تهران . ورزش بانوان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ،اداره كل تربيت بدني استان تهران . ورزش بانوان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تدوين زهرا حسيني

عنوان : ‏ورزش هاي اصلاحي

‏رديف : ‏۲۹۲۳

کتاب ‏ورزشهاي اصلاحي ‏تتليف ل . ديم ،رناته شولتس متنر انتشارات ‏مدرسه عالي ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏ح ،۹۶ ص :. مصور

ناشر : ‏مدرسه عالي ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سيروس جاويد

نام پديد آورنده : ‏تتليف ل . ديم ،رناته شولتس متنر

عنوان : ‏ورزشهاي اصلاحي

‏رديف : ‏۲۹۲۴

کتاب ‏ورزشهاي بعد از زايمان ‏- انتشارات ‏نخل ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۷ ص :. مصور

ناشر : ‏نخل

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه صوفيا نقدي دورباطني ،نورالدين نخستين انصاري

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ورزشهاي بعد از زايمان

‏رديف : ‏۲۹۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz