کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ورزش و شكوفايي از ‏مولف مصطفي هاشمي طبا+‏شركت انتشارات ميقات

کتاب ‏ورزش و شكوفايينویسنده ‏مولف مصطفي هاشمي طبا در انتشارات ‏شركت انتشارات ميقات ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور

ناشر : ‏شركت انتشارات ميقات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف مصطفي هاشمي طبا

عنوان : ‏ورزش و شكوفايي

‏رديف : ‏۲۹۱۶

کتاب ‏ورزش و متابوليسم ‏ويراستار مارك هارگريوس انتشارات ‏دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ‏تهران

صفحه شمار : ‏دوازده ،۲۹۶ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان عباسعلي گاييني ،فرزاد ناظم

نام پديد آورنده : ‏ويراستار مارك هارگريوس

عنوان : ‏ورزش و متابوليسم

‏رديف : ‏۲۹۱۷

کتاب ‏ورزش و متابوليسم ‏ويراستار مارك هارگريوس انتشارات ‏دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ‏تهران

صفحه شمار : ‏دوازده ، ۲۹۶ ص :. مصور، جدول ، نمودار

ناشر : ‏دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان عباسعلي گاييني ، فرزاد ناظم

نام پديد آورنده : ‏ويراستار مارك هارگريوس

عنوان : ‏ورزش و متابوليسم

‏رديف : ‏۲۹۱۸

کتاب ‏ورزش و نرمش : بانوان و دوشيزگان ‏تاليف فرانك واگنر انتشارات ‏خادم الرضا ‏قم

صفحه شمار : ‏۱۵۲ ص.

ناشر : ‏خادم الرضا

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏ترجمه كاظم فايقي

نام پديد آورنده : ‏تاليف فرانك واگنر

عنوان : ‏ورزش و نرمش : بانوان و دوشيزگان

‏رديف : ‏۲۹۱۹

کتاب ‏ورزش و نوجوانان ‏تاليف ناصر نژند انتشارات ‏- ‏-

صفحه شمار : ‏[۶۷ ]ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف ناصر نژند

عنوان : ‏ورزش و نوجوانان

‏رديف : ‏۲۹۲۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz