کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏يوگا براي معلولين از ‏باربارا بروسنان+‏مبتكران

کتاب ‏يوگا براي معلوليننویسنده ‏باربارا بروسنان در انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰۲ص :. مصور

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ويدا عمادي پور

نام پديد آورنده : ‏باربارا بروسنان

عنوان : ‏يوگا براي معلولين

‏رديف : ‏۲۹۹۱

کتاب ‏يوگا پس از زايمان ‏سيما سوندهي انتشارات ‏ضورتگر ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۱ ص :. مصور

ناشر : ‏ضورتگر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مينا اعظامي

نام پديد آورنده : ‏سيما سوندهي

عنوان : ‏يوگا پس از زايمان

‏رديف : ‏۲۹۹۲

کتاب ‏يوگا در دوران بارداري و زايمان ‏سيما سوندهي انتشارات ‏صورتگر ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۴ ص :. مصور

ناشر : ‏صورتگر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مينا اعظامي

نام پديد آورنده : ‏سيما سوندهي

عنوان : ‏يوگا در دوران بارداري و زايمان

‏رديف : ‏۲۹۹۳

کتاب ‏يوگا در محل كار ‏ميريام فريدمن ،جنيس هنكس انتشارات ‏نشر ميترا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۸ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر ميترا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏برگردان فاطمه علاقبند

نام پديد آورنده : ‏ميريام فريدمن ،جنيس هنكس

عنوان : ‏يوگا در محل كار

‏رديف : ‏۲۹۹۴

کتاب ‏يوگا مجموعه مقالات ‏كارل گوستاو يانگ انتشارات ‏نشر ميترا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۲ ص.

ناشر : ‏نشر ميترا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم جلال ستاري

نام پديد آورنده : ‏كارل گوستاو يانگ

عنوان : ‏يوگا مجموعه مقالات

‏رديف : ‏۲۹۹۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz