کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏يوگا و تندرستي از ‏سلوا راجان يسوديان ،اليزابت هايك+‏نشر ميترا

کتاب ‏يوگا و تندرستينویسنده ‏سلوا راجان يسوديان ،اليزابت هايك در انتشارات ‏نشر ميترا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰۴ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر ميترا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏برگردان محمد هوشمند ويژه ،مينو حميدي

نام پديد آورنده : ‏سلوا راجان يسوديان ،اليزابت هايك

عنوان : ‏يوگا و تندرستي

‏رديف : ‏۲۹۹۶

کتاب ‏يوگا و رژيم غذايي ‏ايو ديسكين انتشارات ‏ميترا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۰ ص :. مصور

ناشر : ‏ميترا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه شيرين رادان

نام پديد آورنده : ‏ايو ديسكين

عنوان : ‏يوگا و رژيم غذايي

‏رديف : ‏۲۹۹۷

کتاب ‏يوگا و رژيم غذايي ‏ايو ديسكين انتشارات ‏نشر ميترا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۶ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر ميترا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏برگردان شيرين رادان

نام پديد آورنده : ‏ايو ديسكين

عنوان : ‏يوگا و رژيم غذايي

‏رديف : ‏۲۹۹۸

کتاب ‏يوگا و سيستم گوارش : تمرينات تانتريك براي پاكسازي جسم و روان ‏نوشته سوامي شانكاردواناندا ساراسواتي انتشارات ‏فرا روان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۸ ص.

ناشر : ‏فرا روان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تاليف جلال موسوي نسب آناندا جيوتي

نام پديد آورنده : ‏نوشته سوامي شانكاردواناندا ساراسواتي

عنوان : ‏يوگا و سيستم گوارش : تمرينات تانتريك براي پاكسازي جسم و روان

‏رديف : ‏۲۹۹۹

کتاب ‏يوگا و قلب شما ‏نويسندگان ك .ك .ديتي ،ام . ال . گاروت ،سولي پاوري انتشارات ‏روزبهان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏روزبهان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم ميرمجيد خلخالي زاويه

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ك .ك .ديتي ،ام . ال . گاروت ،سولي پاوري

عنوان : ‏يوگا و قلب شما

‏رديف : ‏۳۰۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz