کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏پيام مدرسه از ‏مولف مهدي نويدادهم+‏وزارت آموزش و پرورش و برنامه ريزي آ

کتاب ‏پيام مدرسهنویسنده ‏مولف مهدي نويدادهم در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش و برنامه ريزي آموزشي ،انتشارات مدرسه ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۵۱]،ص:. عكس رنگي

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش و برنامه ريزي آموزشي ،انتشارات مدرسه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف مهدي نويدادهم

عنوان : ‏پيام مدرسه

‏رديف : ‏۷۵۱

کتاب ‏پيام مهر ‏- انتشارات ‏گويا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸ ص :. مصور

ناشر : ‏گويا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏پيام مهر

‏رديف : ‏۷۵۲

کتاب ‏پيرامون ترجمه مجموعه مقالات ‏خسرو فرشيدورد،مركز مطالعات و هماهنگي فرهنگي[ شوراي عالي فرهنگ و هنر] انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۳ ص :. جدول ،مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏خسرو فرشيدورد،مركز مطالعات و هماهنگي فرهنگي[ شوراي عالي فرهنگ و هنر]

عنوان : ‏پيرامون ترجمه مجموعه مقالات

‏رديف : ‏۷۵۳

کتاب ‏پيري و پيردرماني ‏تاليف محمدمعين شقاقي انتشارات ‏۱۳۷۰ ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏۱۳۷۰

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدمعين شقاقي

عنوان : ‏پيري و پيردرماني

‏رديف : ‏۷۵۴

کتاب ‏پيش از آنكه سرها بيفتند،نقد و بررسي رمان رازهاي سرزمين من ‏رضا رهگذر انتشارات ‏سازمان تبليغات اسلامي ،حوزه هنري ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰۲ ص.

ناشر : ‏سازمان تبليغات اسلامي ،حوزه هنري

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏رضا رهگذر

عنوان : ‏پيش از آنكه سرها بيفتند،نقد و بررسي رمان رازهاي سرزمين من

‏رديف : ‏۷۵۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz