کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏پژوهش و نگارش روش تحقيق و مرجع شناسي در ادبيات فارسي از ‏تاليف حس

کتاب ‏پژوهش و نگارش روش تحقيق و مرجع شناسي در ادبيات فارسي نویسنده ‏تاليف حسين علي يوسفي در انتشارات ‏چاپار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۰۴ ص.

ناشر : ‏چاپار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسين علي يوسفي

عنوان : ‏پژوهش و نگارش روش تحقيق و مرجع شناسي در ادبيات فارسي

‏رديف : ‏۷۳۱

کتاب ‏پژوهشهاي نوين اطلاع رساني ‏- انتشارات ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ، گروه انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور، جدول ، نمودار

ناشر : ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ، گروه انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين : فيروزه برومند[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏پژوهشهاي نوين اطلاع رساني

‏رديف : ‏۷۳۲

کتاب ‏پژوهشهاي نوين اطلاع رساني ‏- انتشارات ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ،گروه انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ،گروه انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين : فيروزه برومند[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏پژوهشهاي نوين اطلاع رساني

‏رديف : ‏۷۳۳

کتاب ‏پژوهشي تحليلي در جامعه شناسي ورزشي ‏مهدي آقاپور انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۸ ص.

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مهدي آقاپور

عنوان : ‏پژوهشي تحليلي در جامعه شناسي ورزشي

‏رديف : ‏۷۳۴

کتاب ‏پژوهشي تركيبي : راهنماي بررسي متون پژوهشي ‏نويسنده هريس ام . كوپر انتشارات ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۵ ص :. مصور

ناشر : ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدعلي حميدرفيعي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده هريس ام . كوپر

عنوان : ‏پژوهشي تركيبي : راهنماي بررسي متون پژوهشي

‏رديف : ‏۷۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz