کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏چكيده ارولوژي اسميت از ‏تاليف[ اميل تاناگو و مك آنتيچ] +‏حيان : ابا صالح

کتاب ‏چكيده ارولوژي اسميتنویسنده ‏تاليف[ اميل تاناگو و مك آنتيچ] در انتشارات ‏حيان : ابا صالح ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۷۰ ص.

ناشر : ‏حيان : ابا صالح

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تلخيص حميد زعيم كهن ،مراد عليزاده

نام پديد آورنده : ‏تاليف[ اميل تاناگو و مك آنتيچ]

عنوان : ‏چكيده ارولوژي اسميت

‏رديف : ‏۱۰۶۶

کتاب ‏چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي ۸۱-۱۳۷۰ ‏- انتشارات ‏مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ش ،۵۲۱ ص.

ناشر : ‏مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي ۸۱-۱۳۷۰

‏رديف : ‏۱۰۶۷

کتاب ‏چكيده مقالات پنجمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي : كاربرد علوم در سلامتي و اجراي ورزشي ‏- انتشارات ‏دانشگاه شهيد چمران ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ‏اهواز

صفحه شمار : ‏،۱۶۱ 162ص.

ناشر : ‏دانشگاه شهيد چمران ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

محل نشر : ‏اهواز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏چكيده مقالات پنجمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي : كاربرد علوم در سلامتي و اجراي ورزشي

‏رديف : ‏۱۰۶۸

کتاب ‏چكيده مقالاتت ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ۱۲ الي ۱۳ اسفند ماه ‏تهيه و تنظيم وحيد ذوالاكتاف انتشارات ‏دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏،۱۴۰ 141ص.

ناشر : ‏دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم وحيد ذوالاكتاف

عنوان : ‏چكيده مقالاتت ششمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ۱۲ الي ۱۳ اسفند ماه

‏رديف : ‏۱۰۶۹

کتاب ‏چكيده مقالات چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي ‏[برگزار كنندگان ] دانشگاه گيلان ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري . دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي انتشارات ‏دانشگاه گيلان ‏[رشت]

صفحه شمار : ‏بيست و دو،،۲۲۲ص

ناشر : ‏دانشگاه گيلان

محل نشر : ‏[رشت]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏[برگزار كنندگان ] دانشگاه گيلان ،دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري . دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

عنوان : ‏چكيده مقالات چهارمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۱۰۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz