کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏چوگان+‏ستاد ارتش

کتاب ‏چوگاننویسنده ‏- در انتشارات ‏ستاد ارتش ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏ب ،۵۰ص :. مصور،جدول ،عكس

ناشر : ‏ستاد ارتش

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏چوگان

‏رديف : ‏۱۰۹۶

کتاب ‏چهارده رساله درباب فتوت و اصناف ‏- انتشارات ‏نشر چشمه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۸۴ ص :. ص.

ناشر : ‏نشر چشمه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏چهارده رساله درباب فتوت و اصناف

‏رديف : ‏۱۰۹۷

کتاب ‏۴۰۰ تمرين براي بالا بردن قدرت ،تحرك و مهارت ‏تاليف آنتوان مانكويك انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۴ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ساسان موسوي ده يوري

نام پديد آورنده : ‏تاليف آنتوان مانكويك

عنوان : ‏۴۰۰ تمرين براي بالا بردن قدرت ،تحرك و مهارت

‏رديف : ‏۱۰۹۸

کتاب ‏چهار فصل ‏جليل رسولي انتشارات ‏جليل رسولي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۸ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏جليل رسولي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏جليل رسولي

عنوان : ‏چهار فصل

‏رديف : ‏۱۰۹۹

کتاب ‏چهارمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي : ۳۰-۲۸ بهمن ۱۳۸۲ – دانشگاه تهران : چكيده مقالات ‏تدوين دبير همايش حميد محبي انتشارات ‏دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين دبير همايش حميد محبي

عنوان : ‏چهارمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي : ۳۰-۲۸ بهمن ۱۳۸۲ – دانشگاه تهران : چكيده مقالات

‏رديف : ‏۱۱۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz