کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏گام به گام با علم تمرين از ‏مولف مجيد گرك يراق+‏بامداد كتاب

کتاب ‏گام به گام با علم تمريننویسنده ‏مولف مجيد گرك يراق در انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۷۲ ]ص.

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف مجيد گرك يراق

عنوان : ‏گام به گام با علم تمرين

‏رديف : ‏۲۳۷۶

کتاب ‏گام به گام در برگزاري مسابقات ورزشي از محلي تا بين المللي ‏تاليف حميد قاسمي ، احمد آزاد پهلوان ، كامران مقدمي انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص :. جدول ، نمودار

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميد قاسمي ، احمد آزاد پهلوان ، كامران مقدمي

عنوان : ‏گام به گام در برگزاري مسابقات ورزشي از محلي تا بين المللي

‏رديف : ‏۲۳۷۷

کتاب ‏گام به گام در برگزاري مسابقات ورزشي از محلي تا بين المللي ‏تاليف حميد قاسمي ، احمد آزاد پهلوان ، كامران مقدمي انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص :. جدول ، نمودار

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميد قاسمي ، احمد آزاد پهلوان ، كامران مقدمي

عنوان : ‏گام به گام در برگزاري مسابقات ورزشي از محلي تا بين المللي

‏رديف : ‏۲۳۷۸

کتاب ‏گام به گام در برگزاري مسابقات ورزشي از محلي تا بين المللي ‏تاليف حميد قاسمي ،احمد آزاد پهلوان ،كامران مقدمي انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميد قاسمي ،احمد آزاد پهلوان ،كامران مقدمي

عنوان : ‏گام به گام در برگزاري مسابقات ورزشي از محلي تا بين المللي

‏رديف : ‏۲۳۷۹

کتاب ‏گامهاي بلند ۵۵ساله هاراست قامت بمانيد ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت ورزش بانوان كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۲۰ص:. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت ورزش بانوان كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏گامهاي بلند ۵۵ساله هاراست قامت بمانيد

‏رديف : ‏۲۳۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz