کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏گام هاي موفقيت در واليبال از ‏اثر باربارا ال . ويرا،بوني جيل فرگوسن+‏ساز

کتاب ‏گام هاي موفقيت در واليبالنویسنده ‏اثر باربارا ال . ويرا،بوني جيل فرگوسن در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت امور فرهنگي و آموزش ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۸ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت امور فرهنگي و آموزش ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه هوشنگ سليمي

نام پديد آورنده : ‏اثر باربارا ال . ويرا،بوني جيل فرگوسن

عنوان : ‏گام هاي موفقيت در واليبال

‏رديف : ‏۲۳۸۱

کتاب ‏گامي در فراسوي تمرنيهاي ورزشي – روش هاي نيروزايي ‏نوشته ملوين اچ . ويليامز انتشارات ‏موسسه فرهنگي آفرينه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۴ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏موسسه فرهنگي آفرينه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي سهر ابي

نام پديد آورنده : ‏نوشته ملوين اچ . ويليامز

عنوان : ‏گامي در فراسوي تمرنيهاي ورزشي – روش هاي نيروزايي

‏رديف : ‏۲۳۸۲

کتاب ‏گامي فراسوي روانشناسي ،يا،اخلاق و بهداشت رواني در اسلام ‏حسن محمد شرقاوي انتشارات ‏دفتر نشر فرهنگ اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۴۴ ص

ناشر : ‏دفتر نشر فرهنگ اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏نگارش[ ترجمه ] محمد باقر حجتي

نام پديد آورنده : ‏حسن محمد شرقاوي

عنوان : ‏گامي فراسوي روانشناسي ،يا،اخلاق و بهداشت رواني در اسلام

‏رديف : ‏۲۳۸۳

کتاب ‏گرامر كامل زبان آلماني ‏نويسنده احمد حسيني انتشارات ‏زبانكده ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۳ ص.

ناشر : ‏زبانكده

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده احمد حسيني

عنوان : ‏گرامر كامل زبان آلماني

‏رديف : ‏۲۳۸۴

کتاب ‏گرامر كامل زبان انگليسي ‏ترجمه و تتليف احمدحسين مديري انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏سي و چهار،۱۱۸۹ ص.

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تتليف احمدحسين مديري

عنوان : ‏گرامر كامل زبان انگليسي

‏رديف : ‏۲۳۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz