کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏گرشاسب از ‏نويسنده سبكتكين سالور+‏گيتي

کتاب ‏گرشاسبنویسنده ‏نويسنده سبكتكين سالور در انتشارات ‏گيتي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۰۸ ص.

ناشر : ‏گيتي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده سبكتكين سالور

عنوان : ‏گرشاسب

‏رديف : ‏۲۳۸۶

کتاب ‏گرم كردن و كشش در دو و ميداني : معرفي كشش هاي اختصاصي پرتاپ هاي وزنه ،نيزه ،ديسك،چكش ‏تتليف مايكل جي . آلتر انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۵ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد گودرزي ،صادق داداشي ،پژمان معتمدي

نام پديد آورنده : ‏تتليف مايكل جي . آلتر

عنوان : ‏گرم كردن و كشش در دو و ميداني : معرفي كشش هاي اختصاصي پرتاپ هاي وزنه ،نيزه ،ديسك،چكش

‏رديف : ‏۲۳۸۷

کتاب ‏گرم كردن و كشش در دو و ميداني : معرفي كشش هاي اختصاصي دوهاي سرعت ،دوهاي بامانع ،پرش هاي طول و سه گام ‏تتليف مايكل جي . آلتر انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۳ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد گودرزي ،صادق داداشي ،پژمان معتمدي

نام پديد آورنده : ‏تتليف مايكل جي . آلتر

عنوان : ‏گرم كردن و كشش در دو و ميداني : معرفي كشش هاي اختصاصي دوهاي سرعت ،دوهاي بامانع ،پرش هاي طول و سه گام

‏رديف : ‏۲۳۸۸

کتاب ‏گرم كردن و كشش در دو و ميداني : معرفي كشش هاي اختصاصي دوهاي نيمه استقامت و استقامت ‏تتليف مايكل جي . آلتر انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۶ ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد گودرزي ،صادق داداشي ،پژمان معتمدي

نام پديد آورنده : ‏تتليف مايكل جي . آلتر

عنوان : ‏گرم كردن و كشش در دو و ميداني : معرفي كشش هاي اختصاصي دوهاي نيمه استقامت و استقامت

‏رديف : ‏۲۳۸۹

کتاب ‏گزارش اهم فعاليتهاي كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران از ۱۰ مرداد ۱۳۶۳ لغايت ۱۰ ارديبهشت ۱۳۶۹ ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران انتشارات ‏كميته ملي المپيك ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏[۳۱۶ ]ص :. جدول ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

عنوان : ‏گزارش اهم فعاليتهاي كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران از ۱۰ مرداد ۱۳۶۳ لغايت ۱۰ ارديبهشت ۱۳۶۹

‏رديف : ‏۲۳۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz