کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ …پهلوان اكبر خراساني ،زنگي زمانه از ‏نوشته جمشيد صداقت نژاد مريدح

کتاب ‏ …پهلوان اكبر خراساني ،زنگي زمانهنویسنده ‏نوشته جمشيد صداقت نژاد مريدحق در انتشارات ‏نيما ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۹۴ ]ص.

ناشر : ‏نيما

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته جمشيد صداقت نژاد مريدحق

عنوان : ‏ …پهلوان اكبر خراساني ،زنگي زمانه

‏رديف : ‏۱۱

کتاب ‏ E-Mailبه زبان ساده ‏سيمون كالين انتشارات ‏چرتكه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۳ص :. مصور

ناشر : ‏چرتكه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم محمدرضا آيت الله زاده شيرازي

نام پديد آورنده : ‏سيمون كالين

عنوان : ‏ E-Mailبه زبان ساده

‏رديف : ‏۱۲

کتاب ‏ Modemبه زبان ساده ‏جك نيمرشيم انتشارات ‏انتشارات چرتكه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۰ص :. مصور

ناشر : ‏انتشارات چرتكه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم حسن زكي پور

نام پديد آورنده : ‏جك نيمرشيم

عنوان : ‏ Modemبه زبان ساده

‏رديف : ‏۱۳

کتاب ‏[ TRTZتي . آر .اي . زد ]نوآور ي نظام يافته ‏تاليف جان ترنينكو، آلا زوسمن ، بوريس زلاتين انتشارات ‏خدمات فرهنگي رسا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۶ ص :. مصور

ناشر : ‏خدمات فرهنگي رسا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مصطفي جعفري[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏تاليف جان ترنينكو، آلا زوسمن ، بوريس زلاتين

عنوان : ‏[ TRTZتي . آر .اي . زد ]نوآور ي نظام يافته

‏رديف : ‏۱۴

کتاب ‏[ TRTZتي . آر .اي . زد ]نوآور ي نظام يافته ‏تاليف جان ترنينكو،آلا زوسمن ،بوريس زلاتين انتشارات ‏خدمات فرهنگي رسا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۶ ص :. مصور

ناشر : ‏خدمات فرهنگي رسا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مصطفي جعفري[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏تاليف جان ترنينكو،آلا زوسمن ،بوريس زلاتين

عنوان : ‏[ TRTZتي . آر .اي . زد ]نوآور ي نظام يافته

‏رديف : ‏۱۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz