کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏خرم آباد ‏نقد عقايد :بررسي نظرخت : انتقادي ابوالبركات بغدادي بر آرا فلس

کتاب ‏نقد عقايد :بررسي نظرخت : انتقادي ابوالبركات بغدادي بر آرا فلسفي شيخ الرييس ابوعلي سينانویسنده ‏تاليف حميد عيدي در انتشارات ‏افلاك ‏خرم آباد

صفحه شمار : ‏۶۸۳ ص.

ناشر : ‏افلاك

محل نشر : ‏خرم آباد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميد عيدي

عنوان : ‏نقد عقايد :بررسي نظرخت : انتقادي ابوالبركات بغدادي بر آرا فلسفي شيخ الرييس ابوعلي سينا

‏رديف : ‏۲۷۶۶

کتاب ‏نقد عقايد :بررسي نظرخت : انتقادي ابوالبركات بغدادي بر آرا فلسفي شيخ الرييس ابوعلي سينا ‏تاليف حميد عيدي انتشارات ‏افلاك ‏خرم آباد

صفحه شمار : ‏۶۸۳ ص.

ناشر : ‏افلاك

محل نشر : ‏خرم آباد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميد عيدي

عنوان : ‏نقد عقايد :بررسي نظرخت : انتقادي ابوالبركات بغدادي بر آرا فلسفي شيخ الرييس ابوعلي سينا

‏رديف : ‏۲۷۶۷

کتاب ‏نقد يك رويداد :نظريات موافق و مخالف بازداشت و محاكمه محسن كديور در مطبوعات از ۹/۱۲/۷۷ تا ۲۹/۱/۷۸ ‏به كوشش زهرا رودي كديور انتشارات ‏نشر ني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۸۱ ص

ناشر : ‏نشر ني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش زهرا رودي كديور

عنوان : ‏نقد يك رويداد :نظريات موافق و مخالف بازداشت و محاكمه محسن كديور در مطبوعات از ۹/۱۲/۷۷ تا ۲۹/۱/۷۸

‏رديف : ‏۲۷۶۸

کتاب ‏نقش بازي ها در آموزش فوتبال ‏ژزف.ا .لاكس باچر انتشارات ‏مبتكران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۶ص :. مصور

ناشر : ‏مبتكران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مسعود معيني

نام پديد آورنده : ‏ژزف.ا .لاكس باچر

عنوان : ‏نقش بازي ها در آموزش فوتبال

‏رديف : ‏۲۷۶۹

کتاب ‏نقش بازي ها در آموزش فوتبال ‏ژزف.ا .لاكس باچر انتشارات ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۶ص :. مصور

ناشر : ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مسعود معيني

نام پديد آورنده : ‏ژزف.ا .لاكس باچر

عنوان : ‏نقش بازي ها در آموزش فوتبال

‏رديف : ‏۲۷۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz