کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏شيراز ‏سرزمين مهر و ماه : تخت جمشيد،نقش رستم ،نقش رجب ،پاسارگاد از ‏عكسها منصور صانع+‏

کتاب ‏سرزمين مهر و ماه : تخت جمشيد،نقش رستم ،نقش رجب ،پاسارگادنویسنده ‏عكسها منصور صانع در انتشارات ‏دانشنامه فارس ف با همكاري بنياد فارس شناسي ‏شيراز

صفحه شمار : ‏[۱۱۰ ]ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏دانشنامه فارس ف با همكاري بنياد فارس شناسي

محل نشر : ‏شيراز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عكسها منصور صانع

عنوان : ‏سرزمين مهر و ماه : تخت جمشيد،نقش رستم ،نقش رجب ،پاسارگاد

‏رديف : ‏۱۶۶۱

کتاب ‏سرعنوانهاي موضوعي پزشكي فارسي: فهرست الفبايي ،فهرست درختي ،نمايه انگليسي به فارسي=Persian Medical Subject Heading ‏پديدآورنده فاطمه رهادوست انتشارات ‏دانشگاه علوم پزشكي ايران ،معاونت پژوهشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏پنجاه و سه ،،۵۲۱ص.

ناشر : ‏دانشگاه علوم پزشكي ايران ،معاونت پژوهشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏پديدآورنده فاطمه رهادوست

عنوان : ‏سرعنوانهاي موضوعي پزشكي فارسي: فهرست الفبايي ،فهرست درختي ،نمايه انگليسي به فارسي=Persian Medical Subject Heading

‏رديف : ‏۱۶۶۲

کتاب ‏سرگذشتهاي ويژه از زندگي امام ‏اداره كل تربيت بدني ،واحد پژوهش و تحقيقات انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ،واحد پژوهش و تحقيقات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۷ ص :. عكس

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ،واحد پژوهش و تحقيقات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏اداره كل تربيت بدني ،واحد پژوهش و تحقيقات

عنوان : ‏سرگذشتهاي ويژه از زندگي امام

‏رديف : ‏۱۶۶۳

کتاب ‏سرمايه داري تاريخي و دو مقاله ي ديگر ‏تاليف ايمانويل والرشتاين انتشارات ‏قطره ‏تهرنا

صفحه شمار : ‏۱۵۴ ص.

ناشر : ‏قطره

محل نشر : ‏تهرنا

مترجم : ‏ترجمه يوسف نراقي

نام پديد آورنده : ‏تاليف ايمانويل والرشتاين

عنوان : ‏سرمايه داري تاريخي و دو مقاله ي ديگر

‏رديف : ‏۱۶۶۴

کتاب ‏سر و ته يك كرباس ‏تاليف محمدعلي جمالزاده انتشارات ‏سخن ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۰۲ ص.

ناشر : ‏سخن

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدعلي جمالزاده

عنوان : ‏سر و ته يك كرباس

‏رديف : ‏۱۶۶۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz