کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏شيراز ‏ورزش و بازيهاي دبستاني از ‏تتليف اسكندر رحيمي ارسنجاني+‏ساسان

کتاب ‏ورزش و بازيهاي دبستانينویسنده ‏تتليف اسكندر رحيمي ارسنجاني در انتشارات ‏ساسان ‏شيراز

صفحه شمار : ‏[۱۶۰ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏ساسان

محل نشر : ‏شيراز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف اسكندر رحيمي ارسنجاني

عنوان : ‏ورزش و بازيهاي دبستاني

‏رديف : ‏۲۹۰۶

کتاب ‏ورزش و بيماريهاي آلرژيك ‏وحيد ضيايي انتشارات ‏دانشگاه علوم پزشكي تهران ،مركز تحقيقات پزشكي ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹۸ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه علوم پزشكي تهران ،مركز تحقيقات پزشكي ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏وحيد ضيايي

عنوان : ‏ورزش و بيماريهاي آلرژيك

‏رديف : ‏۲۹۰۷

کتاب ‏ورزش و بيماريهاي داخلي و قلب ‏رامين كردي انتشارات ‏تدبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏ي ،۲۸۷ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏تدبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏رامين كردي

عنوان : ‏ورزش و بيماريهاي داخلي و قلب

‏رديف : ‏۲۹۰۸

کتاب ‏ورزش و تبليغات ‏تاليف هوشنگ فتحي انتشارات ‏اميركبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۶ ص :. مصور

ناشر : ‏اميركبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف هوشنگ فتحي

عنوان : ‏ورزش و تبليغات

‏رديف : ‏۲۹۰۹

کتاب ‏ورزش و تربيت بدني در جمهوري اسلامي ‏[اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش] انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏[اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش]

عنوان : ‏ورزش و تربيت بدني در جمهوري اسلامي

‏رديف : ‏۲۹۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz