کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏همدان ‏مديريت و طرز اجراي مسابقات از ‏غلامرضا شعباني بهار+‏دانشگاه بوعلي سينا

کتاب ‏مديريت و طرز اجراي مسابقاتنویسنده ‏غلامرضا شعباني بهار در انتشارات ‏دانشگاه بوعلي سينا ‏همدان

صفحه شمار : ‏۱۷۴ ص :. جدول

ناشر : ‏دانشگاه بوعلي سينا

محل نشر : ‏همدان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏غلامرضا شعباني بهار

عنوان : ‏مديريت و طرز اجراي مسابقات

‏رديف : ‏۲۶۰۶

کتاب ‏مديريت و طرز اجراي مسابقات رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ‏هاشم كوزه چيان انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۱۹۸ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏هاشم كوزه چيان

عنوان : ‏مديريت و طرز اجراي مسابقات رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۶۰۷

کتاب ‏مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي ‏تاليف مهرزاد حميدي انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۳۳۳ ]ص : مصور،نمودار

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مهرزاد حميدي

عنوان : ‏مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي

‏رديف : ‏۲۶۰۸

کتاب ‏مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي ‏تاليف مهرزاد حميدي انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۳۳۳ ]ص : مصور، نمودار

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مهرزاد حميدي

عنوان : ‏مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي

‏رديف : ‏۲۶۰۹

کتاب ‏مدينه شناسي ‏تاليف محمدباقر نجفي انتشارات ‏خرمايستان ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏ 435ص :. مصور رنگي ،نقشه

ناشر : ‏خرمايستان

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدباقر نجفي

عنوان : ‏مدينه شناسي

‏رديف : ‏۲۶۱۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz