کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏يزد ‏اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگو از ‏تاليف عبدالجبار قرايي+‏مو

کتاب ‏اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگونویسنده ‏تاليف عبدالجبار قرايي در انتشارات ‏موسسه انتشارات يزد ‏يزد

صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏موسسه انتشارات يزد

محل نشر : ‏يزد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عبدالجبار قرايي

عنوان : ‏اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگو

‏رديف : ‏۵۳۶

کتاب ‏ايمني ،بهداشت و شرايط كار در انتقال فن آوري به كشورهاي درحال تدسعه ‏- انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۱ ص

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم : شيرين ماتانيان

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ايمني ،بهداشت و شرايط كار در انتقال فن آوري به كشورهاي درحال تدسعه

‏رديف : ‏۵۳۷

کتاب ‏ايمونولوژي سلولي و مولكولي ‏تاليف ابول ك .عباس ،جردن اس . پومر،اندرو اچ . ايچمن انتشارات ‏حيان ،اباصالح ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۲۸ ص :. مصور،جدول ،نمونه ،عكس ،نمودار

ناشر : ‏حيان ،اباصالح

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه هومن كاغذيان[… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏تاليف ابول ك .عباس ،جردن اس . پومر،اندرو اچ . ايچمن

عنوان : ‏ايمونولوژي سلولي و مولكولي

‏رديف : ‏۵۳۸

کتاب ‏ايمونولوژي سلولي و مولكولي ‏نويسندگان ابول ك.، عباس ، اندرو اچ. ليچ من ، جوردن اس. پوبر انتشارات ‏جهاددانشگاهي مشهد ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۷۳۱ص. مصور،جدول

ناشر : ‏جهاددانشگاهي مشهد

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏رضافريد حسيني ، حسن برادران ، عبدالرحيم رضايي

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ابول ك.، عباس ، اندرو اچ. ليچ من ، جوردن اس. پوبر

عنوان : ‏ايمونولوژي سلولي و مولكولي

‏رديف : ‏۵۳۹

کتاب ‏ايمونولوژي سلولي و مولكولي ‏نويسندگان ابول ك.،عباس ،اندرو اچ. ليچ من ،جوردن اس. پوبر انتشارات ‏جهاددانشگاهي مشهد ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۷۳۱ص. مصور،جدول

ناشر : ‏جهاددانشگاهي مشهد

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏رضافريد حسيني ،حسن برادران ،عبدالرحيم رضايي

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ابول ك.،عباس ،اندرو اچ. ليچ من ،جوردن اس. پوبر

عنوان : ‏ايمونولوژي سلولي و مولكولي

‏رديف : ‏۵۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz