کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏يزد ‏يادنامه استاد دكتر محمدكريم پيرنيا ۱۳۰۱-۱۳۷۶ +‏دانشگاه يزد

کتاب ‏يادنامه استاد دكتر محمدكريم پيرنيا ۱۳۰۱-۱۳۷۶ نویسنده ‏- در انتشارات ‏دانشگاه يزد ‏يزد

صفحه شمار : ‏۷۶۶ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏دانشگاه يزد

محل نشر : ‏يزد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏يادنامه استاد دكتر محمدكريم پيرنيا ۱۳۰۱-۱۳۷۶

‏رديف : ‏۲۹۸۱

کتاب ‏يادنامه محمد قزويني ‏بكوشش علي دهباشي انتشارات ‏كتاب و فرهنگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۷۴ ص :. مصور،نمونه

ناشر : ‏كتاب و فرهنگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏بكوشش علي دهباشي

عنوان : ‏يادنامه محمد قزويني

‏رديف : ‏۲۹۸۲

کتاب ‏يايسگي : راه هاي جلوگيري از پوكي استخوان و امراض قلبي ‏- انتشارات ‏گلبرگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۰ ص :. مصور

ناشر : ‏گلبرگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ناهيد عجمي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏يايسگي : راه هاي جلوگيري از پوكي استخوان و امراض قلبي

‏رديف : ‏۲۹۸۳

کتاب ‏يزد:خورشيد ايران ‏به كوشش هوشنگ فتحي انتشارات ‏وزارت اموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،دفتر انتشارات كمك آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۴۴ص :. تمام تصوير رنگي

ناشر : ‏وزارت اموزش و پرورش ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ،دفتر انتشارات كمك آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش هوشنگ فتحي

عنوان : ‏يزد:خورشيد ايران

‏رديف : ‏۲۹۸۴

کتاب ‏يك دهه فعاليت پژوهشي ۱۳۷۹-۱۳۶۹ ‏ناهيد پازن[… وديگران] انتشارات ‏معاون پژوهشي دانشگاه الزهرا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۱۳ ص.

ناشر : ‏معاون پژوهشي دانشگاه الزهرا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ناهيد پازن[… وديگران]

عنوان : ‏يك دهه فعاليت پژوهشي ۱۳۷۹-۱۳۶۹

‏رديف : ‏۲۹۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz