کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏دانستنيهاي مقدماتي تنيس از ‏تتليف هدايت يارندي+‏مدرسه عالي ورزش

کتاب ‏دانستنيهاي مقدماتي تنيسنویسنده ‏تتليف هدايت يارندي در انتشارات ‏مدرسه عالي ورزش ‏تهران صفحه شمار : ‏م ،۷۷ ص:. مصور ناشر : ‏مدرسه عالي ورزش محل نش..

ادامه مطلب

‏چگونه از كتاب خود مراقبت كنيم ؟ از ‏مايكل ديردا+‏موسسه فرهنگي – هن

کتاب ‏چگونه از كتاب خود مراقبت كنيم ؟نویسنده ‏مايكل ديردا در انتشارات ‏موسسه فرهنگي – هنري جهان كتاب ‏تهران صفحه شمار : ‏۴۰ ص. ناشر : ‏موسسه فرهنگي..

ادامه مطلب

‏مباني روانشناسي رشد كودك :مفاهيم و نظريه ها و كاربردها از ‏تاليف مجيد صفاري نيا

کتاب ‏مباني روانشناسي رشد كودك :مفاهيم و نظريه ها و كاربردهانویسنده ‏تاليف مجيد صفاري نيا،مسعود صابري در انتشارات ‏[آگه سازان] ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۱۹ ص :..

ادامه مطلب

‏مربيگري ورزشهاي معلولين قطع عضو از ‏نويسنده كريستوفر نان+‏اداره كل تربي

کتاب ‏مربيگري ورزشهاي معلولين قطع عضونویسنده ‏نويسنده كريستوفر نان در انتشارات ‏اداره كل تربيت بدني بنياد جانبازان ،فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معل..

ادامه مطلب

‏بازيهاي لرستان از ‏پژوهش محمدرضا نظري+‏افلاك

کتاب ‏بازيهاي لرستاننویسنده ‏پژوهش محمدرضا نظري در انتشارات ‏افلاك ‏خرم آباد صفحه شمار : ‏۱۰۳ ص :. مصور ناشر : ‏افلاك محل نشر : ‏خرم آباد مترجم : ‏- نام ..

ادامه مطلب

‏كاوشي در طنز ايران : التحقيق في حقايق من باب النهول و الهجو ا

کتاب ‏كاوشي در طنز ايران : التحقيق في حقايق من باب النهول و الهجو الطنزو …يا،آنانكه مسخرگي پيشه كردند و مطربي آموختند تا داد خود از مهتر و كهتر بستانن..

ادامه مطلب

‏اصول آموزش دووميداني ۲ از ‏محمدرضا رمضانپور+‏دانشگاه پيام نور

کتاب ‏اصول آموزش دووميداني ۲ نویسنده ‏محمدرضا رمضانپور در انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران صفحه شمار : ‏د،۱۶۱ص :. مصور،جدول ناشر : ‏دانشگاه پيام نور ..

ادامه مطلب

‏به سوي حرم يار از ‏تدوين : معاونت برنامه ريزي+‏شركت ارس

کتاب ‏به سوي حرم يارنویسنده ‏تدوين : معاونت برنامه ريزي در انتشارات ‏شركت ارس ‏- صفحه شمار : ‏[۶۷ ]ص :. نقشه ،عكس ناشر : ‏شركت ارس محل نشر : ‏- مترجم : ‏- ..

ادامه مطلب

‏فرهنگ و بستر :فرهنگ گنجواژه بر اساس فرهنگ و گنجواژه و بستر انگليسي – ان

کتاب ‏فرهنگ و بستر :فرهنگ گنجواژه بر اساس فرهنگ و گنجواژه و بستر انگليسي – انگليسي – فارسينویسنده ‏عليرضا پورممتاز در انتشارات ‏فرآوري اطلاع..

ادامه مطلب

‏كتاب سال ورزش : ۱۳۶۲-+‏پارس ورزش

کتاب ‏كتاب سال ورزش : ۱۳۶۲-نویسنده ‏- در انتشارات ‏پارس ورزش ‏تهران صفحه شمار : ‏ج :. مصور بخشي رنگي ،جدول ،عكس بخشي رنگي ناشر : ‏پارس ورزش محل نشر ..

ادامه مطلب