-

بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

‏يوگاي صورت ،راز زيبايي صورت+‏انديشه عالم 0

‏يوگاي صورت ،راز زيبايي صورت+‏انديشه عالم

کتاب ‏يوگاي صورت ،راز زيبايي صورتنویسنده ‏- در انتشارات ‏انديشه عالم ‏تهران صفحه شمار : ‏۹۱ ص :. مصور ناشر : ‏انديشه عالم محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏- نام پديد آورنده :...

‏اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي از ‏تاليف قدرت اله باقري راغ 0

‏اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي از ‏تاليف قدرت اله باقري راغ

کتاب ‏اصول آموزش فوتبال ۱ رشته تربيت بدني و علوم ورزشينویسنده ‏تاليف قدرت اله باقري راغب در انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران صفحه شمار : ‏ط،۱۴۲ ص :. مصور،جدول ناشر : ‏دانشگاه پيام نور...

‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسي از ‏تاليف سليمان حييم+‏فرهنگ معاصر 0

‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسي از ‏تاليف سليمان حييم+‏فرهنگ معاصر

کتاب ‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسينویسنده ‏تاليف سليمان حييم در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران صفحه شمار : ‏نه ،،۱۱۱۳ XIVص ناشر : ‏فرهنگ معاصر محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏- نام پديد آورنده...

‏جهان بيني توحيدي ۲  از ‏نوشته مرتضي مطهري+‏صدرا 0

‏جهان بيني توحيدي ۲ از ‏نوشته مرتضي مطهري+‏صدرا

کتاب ‏جهان بيني توحيدي ۲ نویسنده ‏نوشته مرتضي مطهري در انتشارات ‏صدرا ‏تهران صفحه شمار : ‏۱۳۷ ص. ناشر : ‏صدرا محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏- نام پديد آورنده : ‏نوشته مرتضي...

‏قوانين بين المللي بسكتبال : تصويبي در كنگره جهاني – FIBA سال ۱۹۹۰+‏فدراسيون بس 0

‏قوانين بين المللي بسكتبال : تصويبي در كنگره جهاني – FIBA سال ۱۹۹۰+‏فدراسيون بس

کتاب ‏قوانين بين المللي بسكتبال : تصويبي در كنگره جهاني – FIBA سال ۱۹۹۰نویسنده ‏- در انتشارات ‏فدراسيون بسكتبال جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏۱۵۲ ص :. عكس بخشي رنگي ناشر :...

‏آموزش مهارتهاي بدمينتون از ‏نوشته مرتضي مداحي+‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلا 0

‏آموزش مهارتهاي بدمينتون از ‏نوشته مرتضي مداحي+‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلا

کتاب ‏آموزش مهارتهاي بدمينتوننویسنده ‏نوشته مرتضي مداحي در انتشارات ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور، عكس ناشر : ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران محل نشر : ‏تهران مترجم...

‏روشهاي نوين براي نيرومندي نونهالان از ‏نوشته ليزلوت ديم+‏[چاپ 0

‏روشهاي نوين براي نيرومندي نونهالان از ‏نوشته ليزلوت ديم+‏[چاپ

کتاب ‏روشهاي نوين براي نيرومندي نونهالاننویسنده ‏نوشته ليزلوت ديم در انتشارات ‏[چاپ : سازمان چاپ و انتشارات كيهان] ‏[تهران] صفحه شمار : ‏۴۱ ص :. مصور ناشر : ‏[چاپ : سازمان چاپ و انتشارات...

‏اصول عمومي آمادگي جسماني از ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد+‏سازمان ت 0

‏اصول عمومي آمادگي جسماني از ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد+‏سازمان ت

کتاب ‏اصول عمومي آمادگي جسمانينویسنده ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران صفحه شمار : ‏۳۸۴ ص :. مصور،جدول ناشر : ‏سازمان تربيت...

‏روانشناسي اجتماعي از ‏تاليف اليوت ارونسون+‏رشد 0

‏روانشناسي اجتماعي از ‏تاليف اليوت ارونسون+‏رشد

کتاب ‏روانشناسي اجتماعينویسنده ‏تاليف اليوت ارونسون در انتشارات ‏رشد ‏تهران صفحه شمار : ‏۳۹۸ص :. مصور ناشر : ‏رشد محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏ترجمه حسين شكركن نام پديد آورنده : ‏تاليف اليوت...

‏آمادگي جسماني با تمرينات شنا از ‏جرج آستين ،جيم نوبل+‏جهاد دانشگاهي 0

‏آمادگي جسماني با تمرينات شنا از ‏جرج آستين ،جيم نوبل+‏جهاد دانشگاهي

کتاب ‏آمادگي جسماني با تمرينات شنانویسنده ‏جرج آستين ،جيم نوبل در انتشارات ‏جهاد دانشگاهي اروميه ‏اروميه صفحه شمار : ‏۱۴۷ ص :. مصور ناشر : ‏جهاد دانشگاهي اروميه محل نشر : ‏اروميه مترجم :...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان