کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏رشد و تكامل حركتي از ‏مولف كاتلين ام. هايوود+‏وزارت اموزش و پرورش ،ادار

کتاب ‏رشد و تكامل حركتينویسنده ‏مولف كاتلين ام. هايوود در انتشارات ‏وزارت اموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۰۲ص:. ،مصور ناشر ..

ادامه مطلب

‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting = از ‏نويسنده متون عطااله

کتاب ‏دومين ديدار = اللقا اثنانيThe Second Meeting = نویسنده ‏نويسنده متون عطااله بهمنش در انتشارات ‏روابط عمومي فدراسيون ورزش بانوان كشورهاي اسلامي ..

ادامه مطلب

‏آلاينده ها،بهداشت و استاندارد در محيط زيست از ‏تاليف عباس اسماعيلي ساري+‏

کتاب ‏آلاينده ها،بهداشت و استاندارد در محيط زيستنویسنده ‏تاليف عباس اسماعيلي ساري در انتشارات ‏نقش مهر ‏تهران صفحه شمار : ‏ض ،۷۶۷ ص :. جدول ناشر : ‏ن..

ادامه مطلب

‏كالبد شناسي و فيزيولوژي انساني براي رشته هاي پزشكي ،پرستاري و داوطلبان

کتاب ‏كالبد شناسي و فيزيولوژي انساني براي رشته هاي پزشكي ،پرستاري و داوطلبان كنكور گروه پزشكي و علومنویسنده ‏تاليف امين اله ابراهيمي در انتشارات ‏باست..

ادامه مطلب

‏فن و بند كشتي از ‏تتليف حبيب اله بلور+‏مدرسه عالي ورزش

کتاب ‏فن و بند كشتينویسنده ‏تتليف حبيب اله بلور در انتشارات ‏مدرسه عالي ورزش ‏تهران صفحه شمار : ‏ه-،۳۹۴ ص :. مصور،عكس ناشر : ‏مدرسه عالي ورزش محل نشر : ‏تهران مترج..

ادامه مطلب

‏كمردرد راههاي پيشگيري و درمان +‏نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ،م

کتاب ‏كمردرد راههاي پيشگيري و درمان نویسنده ‏- در انتشارات ‏نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران ،معاونت ‏تهران صفحه شمار : ‏ج. ناشر : ‏نيروي زميني ارتش..

ادامه مطلب

‏اينترنت براي پزشكان از ‏نويسندگان[ راجز پي اسميت ،مارگارت جي ادوارد]+

کتاب ‏اينترنت براي پزشكاننویسنده ‏نويسندگان[ راجز پي اسميت ،مارگارت جي ادوارد] در انتشارات ‏نشر سالم ‏تهران صفحه شمار : ‏۱۹۱ ص :. مصور،جدول ناشر : ‏..

ادامه مطلب

‏اسكواش براي همه از ‏فرشته قضايي وزيري+‏فرشته قضايي وزيري

کتاب ‏اسكواش براي همهنویسنده ‏فرشته قضايي وزيري در انتشارات ‏فرشته قضايي وزيري ‏تهران صفحه شمار : ‏۱۱۲ ص :. مصور ناشر : ‏فرشته قضايي وزيري محل نشر..

ادامه مطلب

‏مهارتهاي فوتبال : آموزش نفر به نفر فوتبال براي كودكان و نوجوانا

کتاب ‏مهارتهاي فوتبال : آموزش نفر به نفر فوتبال براي كودكان و نوجواناننویسنده ‏نوشته رالف برمر در انتشارات ‏به نشر ‏مشهد صفحه شمار : ‏۱۳۵ ص :. مصور ناشر ..

ادامه مطلب

‏كليدهاي طراحي تمرين و مسابقات سالانه” گام به گام” از ‏نويسنده

کتاب ‏كليدهاي طراحي تمرين و مسابقات سالانه” گام به گام” نویسنده ‏نويسنده استفان بالي ،آلن ماريون در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي اي..

ادامه مطلب