-

بایگانی‌ماهانه: آوریل 2017

‏مجموعه خلاصه مقالات نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگا 0

‏مجموعه خلاصه مقالات نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگا

کتاب ‏مجموعه خلاصه مقالات نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشيه خزرنویسنده ‏- در انتشارات ‏انتشارات دانشگاه گيلان ‏گيلان صفحه شمار : ‏ب ،۱۵۰ ص. ناشر : ‏انتشارات دانشگاه گيلان محل نشر :...

‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايي از ‏تاليف ايزاك براز+‏كميته ملي المپيك 0

‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايي از ‏تاليف ايزاك براز+‏كميته ملي المپيك

کتاب ‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايينویسنده ‏تاليف ايزاك براز در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏[۶۷ ]ص ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران محل نشر : ‏تهران...

‏كليات خدمات بهداشتي : درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي از ‏[مولفان جي. اي پار 0

‏كليات خدمات بهداشتي : درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي از ‏[مولفان جي. اي پار

کتاب ‏كليات خدمات بهداشتي : درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعينویسنده ‏[مولفان جي. اي پارك،ك .پاركر] در انتشارات ‏سماط ‏تهران صفحه شمار : ‏۴ ج. ناشر : ‏سماط محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏برگردان...

‏ستارگان سياه از ‏سعيد نفيسي+‏مجيد 0

‏ستارگان سياه از ‏سعيد نفيسي+‏مجيد

کتاب ‏ستارگان سياهنویسنده ‏سعيد نفيسي در انتشارات ‏مجيد ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۵۶ ص ناشر : ‏مجيد محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏- نام پديد آورنده : ‏سعيد نفيسي عنوان : ‏ستارگان سياه...

‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياست هاي پيشگيري+‏موسسه انتشارات 0

‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياست هاي پيشگيري+‏موسسه انتشارات

کتاب ‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياست هاي پيشگيرينویسنده ‏- در انتشارات ‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ‏تهران صفحه شمار : ‏۲ ج :. جدول ، عكس سياه و سفيد ،...

‏بيومكانيك كاربردي در ورزش از ‏تاليف پرويز كماسي و با كوشش زهرا حسيني+‏م 0

‏بيومكانيك كاربردي در ورزش از ‏تاليف پرويز كماسي و با كوشش زهرا حسيني+‏م

کتاب ‏بيومكانيك كاربردي در ورزشنویسنده ‏تاليف پرويز كماسي و با كوشش زهرا حسيني در انتشارات ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۰۰ص :. مصور،جدول ناشر...

‏مقدمه اي براحتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربي 0

‏مقدمه اي براحتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربي

کتاب ‏مقدمه اي براحتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتينویسنده ‏علي دلاور در انتشارات ‏رشد ‏تهران صفحه شمار : ‏۶۷۸ص :. مصور،جدول ،نمودار ناشر : ‏رشد محل نشر : ‏تهران مترجم...

‏زورخانه : آشنايي با كهن ترين سازمان ورزشي جهان از ‏نوشته علي نادرپور+‏معاونت ف 0

‏زورخانه : آشنايي با كهن ترين سازمان ورزشي جهان از ‏نوشته علي نادرپور+‏معاونت ف

کتاب ‏زورخانه : آشنايي با كهن ترين سازمان ورزشي جهاننویسنده ‏نوشته علي نادرپور در انتشارات ‏معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني ‏تهران صفحه شمار : ‏۳۲ ص :. مصور ناشر : ‏معاونت فرهنگي...

‏آمادگي جسماني عمومي+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران 0

‏آمادگي جسماني عمومي+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏آمادگي جسماني عمومينویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏[۱۸۷ ]ص :. مصور،جدول ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران محل نشر : ‏تهران مترجم...

‏جنبه هايي از برنامه ريزي توسعه كتابخانه+‏چاپار 0

‏جنبه هايي از برنامه ريزي توسعه كتابخانه+‏چاپار

کتاب ‏جنبه هايي از برنامه ريزي توسعه كتابخانهنویسنده ‏- در انتشارات ‏چاپار ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۷۲ ص :. جدول ناشر : ‏چاپار محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏ترجمه علي شكويي نام پديد...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس