کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏روش هاي پژوهش در كتابداري و اطلاع رساني از ‏از كريشان كومار+‏كتا

کتاب ‏روش هاي پژوهش در كتابداري و اطلاع رسانينویسنده ‏از كريشان كومار در انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏د،۴۷۸ ص :. جد..

ادامه مطلب