کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏فرهنگ جامع روانشناسي – روانپزشكي : انگليسي – فارسي از ‏نصرت الله پورافكاري+

کتاب ‏فرهنگ جامع روانشناسي – روانپزشكي : انگليسي – فارسينویسنده ‏نصرت الله پورافكاري در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران صفحه شمار : ‏۲ ج :. مصور، نمودار نا..

ادامه مطلب

‏واژه نامه كامپيوتر :انگليسي – فارسي از ‏محمدرضا محمدي فر+‏فرهنگ معاصر

کتاب ‏واژه نامه كامپيوتر :انگليسي – فارسينویسنده ‏محمدرضا محمدي فر در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۹۲ص ناشر : ‏فرهنگ معاصر محل ن..

ادامه مطلب

‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسي از ‏محمدرضا باطني+‏فرهنگ معاصر

کتاب ‏فرهنگ معاصر انگليسي – فارسينویسنده ‏محمدرضا باطني در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران صفحه شمار : ‏ص :. شانزده ،۱۰۰۰ ناشر : ‏فرهنگ معاصر محل نشر : ..

ادامه مطلب

‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسي از ‏تاليف سليمان حييم+‏فرهنگ معاصر

کتاب ‏فرهنگ جامع فارسي – انگليسينویسنده ‏تاليف سليمان حييم در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران صفحه شمار : ‏نه ،،۱۱۱۳ XIVص ناشر : ‏فرهنگ معاصر محل ..

ادامه مطلب

‏فرهنگ بزرگ انگليسي- فارسي: داراي هشتادهزارلغت و اصطلاح و مثل در زبان ان

کتاب ‏فرهنگ بزرگ انگليسي- فارسي: داراي هشتادهزارلغت و اصطلاح و مثل در زبان انگليسي و معني هاي فارسي آنهاو سي هزار جمله و عبارت براي نمونه و توضيح نكات..

ادامه مطلب

‏فرهنگ معاصر هزاره انگليسي – فارسي از ‏علي محمد حق شناس ،حسين سامعي ،نرگس

کتاب ‏فرهنگ معاصر هزاره انگليسي – فارسينویسنده ‏علي محمد حق شناس ،حسين سامعي ،نرگس انتخابي در انتشارات ‏فرهنگ معاصر ‏تهران صفحه شمار : ‏۲ج :. جدول نا..

ادامه مطلب