کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏اخلاق در مديريت ورزشي از ‏مولفان محمدحسين ديسنسي ، دني رزنبرگ+‏

کتاب ‏اخلاق در مديريت ورزشينویسنده ‏مولفان محمدحسين ديسنسي ، دني رزنبرگ در انتشارات ‏موسسه فرهنگي هنري شمال ‏آمل صفحه شمار : ‏۳۵۶ ص. ناشر : ‏موسسه فرهنگ..

ادامه مطلب