کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشد از ‏گردآوري و

کتاب ‏زبان انگليسي براي دانشجويان تربيت بدني كارشناسي ارشدنویسنده ‏گردآوري و تاليف اكبر افقري ،رضا عليجانيان در انتشارات ‏پورياي ولي ‏اصفهان صفحه شمار : ..

ادامه مطلب

‏اصفهان از ‏متن اكبر اخلاقي+‏شهرداري اصفهان

کتاب ‏اصفهاننویسنده ‏متن اكبر اخلاقي در انتشارات ‏شهرداري اصفهان ‏اصفهان صفحه شمار : ‏[۲۶۶]ص :. تمام تصوير رنگي ناشر : ‏شهرداري اصفهان محل نشر : ..

ادامه مطلب

‏مديريت كتابخانه و مراكز اطلاع رساني از ‏تاليف حسينعلي براتي علويجه+‏حس

کتاب ‏مديريت كتابخانه و مراكز اطلاع رسانينویسنده ‏تاليف حسينعلي براتي علويجه در انتشارات ‏حسينعلي براتي علويجه ‏اصفهان صفحه شمار : ‏۳۱۸ ص. ناشر : ..

ادامه مطلب

‏نوروآناتومي باليني براي دانشجويان از ‏ريچارد اسنل+‏ماني

کتاب ‏نوروآناتومي باليني براي دانشجوياننویسنده ‏ريچارد اسنل در انتشارات ‏ماني ‏اصفهان صفحه شمار : ‏۲ ج :. مصور ناشر : ‏ماني محل نشر : ‏اصفهان مترج..

ادامه مطلب

‏شبهاي زنده رود از ‏غلامحسين عرب+‏كاج

کتاب ‏شبهاي زنده رودنویسنده ‏غلامحسين عرب در انتشارات ‏كاج ‏اصفهان صفحه شمار : ‏۱۰ ص :. مصور ناشر : ‏كاج محل نشر : ‏اصفهان مترجم : ‏- نام پديد آو..

ادامه مطلب

‏بيوشيمي : ورزش ،تندرستي و كاهش وزن ويژه دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي ،

کتاب ‏بيوشيمي : ورزش ،تندرستي و كاهش وزن ويژه دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي ،زيست شناسي ،تربيت بدني و ساير علاقه منداننویسنده ‏تاليف عباس كرباسيان : با همكاري ..

ادامه مطلب

‏تكنيكهاي شيتو ريو كاراته از ‏نوشته فوميو دمورا+‏مركز نشر هنرهاي رزم

کتاب ‏تكنيكهاي شيتو ريو كاراتهنویسنده ‏نوشته فوميو دمورا در انتشارات ‏مركز نشر هنرهاي رزمي در ايران ‏اصفهان صفحه شمار : ‏۹۹ ص :. مصور ناشر : ‏مركز..

ادامه مطلب

‏بزرگان كاراته : هنر كاراته را بهتر بشناسيم از ‏مولف احد تن

کتاب ‏بزرگان كاراته : هنر كاراته را بهتر بشناسيمنویسنده ‏مولف احد تن زاده در انتشارات ‏مركز نشر هنرهاي رزمي در ايران ‏اصفهان صفحه شمار : ‏۲۵۵ ص :. مصور ناش..

ادامه مطلب

‏درد زانو :در ورزشكاران و روشهاي درمان آن از ‏ترجمه و تاليف ماشاالله ش

کتاب ‏درد زانو :در ورزشكاران و روشهاي درمان آننویسنده ‏ترجمه و تاليف ماشاالله شاهين در انتشارات ‏معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ‏اصفهان صفحه شم..

ادامه مطلب

‏تنيس آموزش بصري از ‏جان ياندل+‏گلها

کتاب ‏تنيس آموزش بصري نویسنده ‏جان ياندل در انتشارات ‏گلها ‏اصفهان صفحه شمار : ‏۲۴۷ص :. مصور بخشي رنگي ناشر : ‏گلها محل نشر : ‏اصفهان مترجم : ‏ت..

ادامه مطلب