کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏تمرينات ورزشي راهي به سوي سلامت رواني” : با كمك تمرينات ورزشي به مبار

کتاب ‏تمرينات ورزشي راهي به سوي سلامت رواني” : با كمك تمرينات ورزشي به مبارزه با افسردگي و كاهش اضطراب برويم” نویسنده ‏تاليف لاري ام . ليس..

ادامه مطلب

‏آمادگي هوازي جديد :شامل جداول تمرينات هوازي براي سنين مختلف،جداول تمريني

کتاب ‏آمادگي هوازي جديد :شامل جداول تمرينات هوازي براي سنين مختلف،جداول تمريني ويژه بيماران قلبي ،ملاحضات ورزشي بانوان و ملاحضات ورزشي كودكاننویسنده ‏نوشت..

ادامه مطلب

‏حركت شناسي مفاصل و اندام تحتاني” : كينزيولوژي” از ‏مولف آي . آكا

کتاب ‏حركت شناسي مفاصل و اندام تحتاني” : كينزيولوژي” نویسنده ‏مولف آي . آكاپانچي در انتشارات ‏انتشارات سالار ‏تبريز صفحه شمار : ‏د،۲۴۴۰ ص :. م..

ادامه مطلب

‏واژگان تربيت بدني و علوم ورزشي انگليسي به فارسي ،فارسي به انگليسي از

کتاب ‏واژگان تربيت بدني و علوم ورزشي انگليسي به فارسي ،فارسي به انگليسينویسنده ‏تتليف فرحناز تيموري در انتشارات ‏گلباد ‏تبريز صفحه شمار : ‏۲۰۶ ص. ناشر : ‏..

ادامه مطلب

‏دوره مقدماتي كتابداري تطبيقي از ‏تاليف سيلوا سيمسووا+‏دانشگاه

کتاب ‏دوره مقدماتي كتابداري تطبيقينویسنده ‏تاليف سيلوا سيمسووا در انتشارات ‏دانشگاه تبريز ‏تبريز صفحه شمار : ‏دوازده ،۱۰۷ص :. مصور ناشر : ‏دانشگاه تبريز محل ..

ادامه مطلب