کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏پژوهش و نگارش روش تحقيق و مرجع شناسي در ادبيات فارسي از ‏تاليف حس

کتاب ‏پژوهش و نگارش روش تحقيق و مرجع شناسي در ادبيات فارسي نویسنده ‏تاليف حسين علي يوسفي در انتشارات ‏چاپار ‏تهران صفحه شمار : ‏۳۰۴ ص. ناشر : ‏چاپ..

ادامه مطلب

‏سازمان و مديريت : سيستم و رفتار سازماني از ‏نويسنده علي محمد اقتداي+‏مول

کتاب ‏سازمان و مديريت : سيستم و رفتار سازمانينویسنده ‏نويسنده علي محمد اقتداي در انتشارات ‏مولوي ‏تهران صفحه شمار : ‏[۵]،۲۸۶ ص :. نمودار ناشر : ‏..

ادامه مطلب

‏فيزيوتراپي در ورزش+‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ،دفتر تحقيقات و آموزش

کتاب ‏فيزيوتراپي در ورزشنویسنده ‏- در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران صفحه شمار : ‏۴۹۵ ص :. مصور،عكس ناشر : ..

ادامه مطلب

‏گام هاي موفقيت در واليبال از ‏اثر باربارا ال . ويرا،بوني جيل فرگوسن+‏ساز

کتاب ‏گام هاي موفقيت در واليبالنویسنده ‏اثر باربارا ال . ويرا،بوني جيل فرگوسن در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت امور فرهنگ..

ادامه مطلب

‏دايره المعارف فارسي از ‏به سرپرستي غلامحسين مصاحب+‏شركت سهامي كت

کتاب ‏دايره المعارف فارسينویسنده ‏به سرپرستي غلامحسين مصاحب در انتشارات ‏شركت سهامي كتابهاي جيبي ف فرانكلين ‏تهران صفحه شمار : ‏ج :. مصور ناشر : ..

ادامه مطلب

‏تقويم هياتهاي ورزشي بانوان استان تهران سال ۱۳۷۹- .+‏سازمان تربيت بدني

کتاب ‏تقويم هياتهاي ورزشي بانوان استان تهران سال ۱۳۷۹- .نویسنده ‏- در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،اداره كل تربيت بدني استان تهران ‏[تهران]..

ادامه مطلب

‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايي از ‏تاليف ايزاك براز+‏كميته ملي المپيك

کتاب ‏راهنماي برگزاري مسابقات راهپيمايينویسنده ‏تاليف ايزاك براز در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران صفحه شمار : ‏[۶۷ ]ص ناشر : ‏كميته م..

ادامه مطلب

‏كليات خدمات بهداشتي : درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي از ‏[مولفان جي. اي پار

کتاب ‏كليات خدمات بهداشتي : درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعينویسنده ‏[مولفان جي. اي پارك،ك .پاركر] در انتشارات ‏سماط ‏تهران صفحه شمار : ‏۴ ج. ناشر :..

ادامه مطلب

‏ستارگان سياه از ‏سعيد نفيسي+‏مجيد

کتاب ‏ستارگان سياهنویسنده ‏سعيد نفيسي در انتشارات ‏مجيد ‏تهران صفحه شمار : ‏۲۵۶ ص ناشر : ‏مجيد محل نشر : ‏تهران مترجم : ‏- نام پديد آورنده : ‏سعيد نف..

ادامه مطلب

‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياست هاي پيشگيري+‏موسسه انتشارات

کتاب ‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياست هاي پيشگيرينویسنده ‏- در انتشارات ‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ‏تهران صفحه شمار : ‏۲ ج :. جدول ، عك..

ادامه مطلب