کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏مديريت و طرز اجراي مسابقات از ‏غلامرضا شعباني بهار+‏دانشگاه بوعلي سينا

کتاب ‏مديريت و طرز اجراي مسابقاتنویسنده ‏غلامرضا شعباني بهار در انتشارات ‏دانشگاه بوعلي سينا ‏همدان صفحه شمار : ‏۱۷۴ ص :. جدول ناشر : ‏دانشگاه بوعلي سين..

ادامه مطلب