کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگو از ‏تاليف عبدالجبار قرايي+‏مو

کتاب ‏اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگونویسنده ‏تاليف عبدالجبار قرايي در انتشارات ‏موسسه انتشارات يزد ‏يزد صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص :. مصور رنگي ناشر : ‏..

ادامه مطلب

‏يادنامه استاد دكتر محمدكريم پيرنيا ۱۳۰۱-۱۳۷۶ +‏دانشگاه يزد

کتاب ‏يادنامه استاد دكتر محمدكريم پيرنيا ۱۳۰۱-۱۳۷۶ نویسنده ‏- در انتشارات ‏دانشگاه يزد ‏يزد صفحه شمار : ‏۷۶۶ ص :. مصور،عكس ناشر : ‏دانشگاه يزد محل نشر :..

ادامه مطلب

‏فيزيولوژي انساني از ‏نگارش حسين سندگل+‏سازمان چاپ و نشر يزد

کتاب ‏فيزيولوژي انسانينویسنده ‏نگارش حسين سندگل در انتشارات ‏سازمان چاپ و نشر يزد ‏يزد صفحه شمار : ‏۳ج :. مصور، جدول ، نمودار ناشر : ‏سازمان چاپ و نشر ..

ادامه مطلب