کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

‏مجموعه خلاصه مقالات نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگا

کتاب ‏مجموعه خلاصه مقالات نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاههاي حاشيه خزرنویسنده ‏- در انتشارات ‏انتشارات دانشگاه گيلان ‏گيلان صفحه شمار : ‏ب ،۱۵۰ ص. ناش..

ادامه مطلب

‏آناتومي كاربردي ، ويژه دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي از ‏تال

کتاب ‏آناتومي كاربردي ، ويژه دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي نویسنده ‏تاليف :جوزف دانلي در انتشارات ‏دانشگاه گيلان ‏گيلان صفحه شمار : ‏د،۴۷۷ ص ..

ادامه مطلب

‏آزمايشات در فيزيولوژي ورزش از ‏تاليف سيننيگ+‏انتشارات دانشگاه گيلان

کتاب ‏آزمايشات در فيزيولوژي ورزشنویسنده ‏تاليف سيننيگ در انتشارات ‏انتشارات دانشگاه گيلان ‏گيلان صفحه شمار : ‏۱۹۰ ص :. مصور،جدول ناشر : ‏انتشارات دانشگاه گيل..

ادامه مطلب